ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ    

1.

ΌΛΑ

ΌΛΑ

ΌΛΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  - 2020

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Για την Ελεγκτική Επιτροπή: